Συντακτική Επιτροπή

hjcam logo

ISSN: 2241 - 1569

Η Ιατρική Ζώων Συντροφιάς (Ι.Ζ.Σ.) είναι η επίσημη επιστημονική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς (ΕΛ.Ε.Κ.Ζ.Σ.) με επιστημονική κριτική επιτροπή.

Στόχος
Στόχος του περιοδικού είναι η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση των κτηνιάτρων ζώων συντροφιάς μέσω της δημοσίευσης μελετών που αφορούν σε όλους τους τομείς της ιατρικής των ζώων συντροφιάς.

Συντακτική Επιτροπή

Editor-in-Chief


Serafeim Papadimitriou, DVM, DDS, PhD (Surgery and Dentistry)
Professor
Companion Animal Clinic
Faculty of Veterinary Medicine
Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, Greece

Co-Editors


Nona G. Gouletsou, DVM, PhD UTh, PhD AUTh (Reproduction and Surgery)
Associate Professor
Department of Animal Reproduction
Faculty of Veterinary Medicine, School of Health Sciences,
University of Thessaly, Karditsa, Greece

George Valiakos, DVM, MSc, PhD (Microbiology)
Assistant Professor
Laboratory of Microbiology and Parasitology,
Faculty of Veterinary Medicine School of Health Sciences,
University of Thessaly, Karditsa, Greece

George Mantziaras, DVM, PhD (Reproduction and Ultrasonography)
ECAR resident, Private practitioner
Athens, Greece

Members


Christos Koutinas, DVM,PhD (Internal Medicine, Cardiology)
Companion Animal Clinic
Faculty of Veterinary Medicine
Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, Greece

Nikitas N. Prassinos, DVM, PhD (Surgery, Orthopeadics)
Companion Animal Clinic
Faculty of Veterinary Medicine
Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, Greece

Nick Dervisis, DVM, PhD, DACVIM (Oncology)
Medical Oncology Department of Small Animal Clinical Sciences
Faculty of Health Sciences
Animal Cancer Care & Research Center
VA-MD College of Veterinary Medicine

Georgia Brellou, DVM, PhD (Pathology)
Faculty of Veterinary Medicine,
Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, Greece

Elias Papadopoulos MSc, PhD, DipEVPC, DipECSRHM (Parasitology)
Faculty of Veterinary Medicine,
Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, Greece

Pikka Jokelainen, DVM, PhD (Zoonotic Parasitology)
Infectious Disease Preparedness, Statens Serum Institut,
Copenhagen, Denmark
Faculty of Veterinary Medicine, University of Helsinki,
Helsinki, Finland
Estonian University of Life Sciences,
Tartu, Estonia

Paul Overgaauw DVM PhD DipACVM (Parasitology)
Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS)
Utrecht University. The Netherlands

Kate Murphy BVSc (Hons) DSAM DipECVIM-CA FRCVS PGCert (HE) (Internal Medicine)
IDEXX Laboratories. Wetherby, UK

Zoran Vrbanac, PhD, DVM, CCRP, DipECVSMR, DipACVSMR (Sports Medicine and Rehabilitation)
University of Zagreb.
Zagreb, Croatia

Kostas Papasouliotis DVM, PhD, DipRCPath, DipECVCP, MRCVS (Pathology)
IDEXX Laboratories, Wetherby, UK

Haralabos Ververidis, DVM, PhD (Obstetrics)
Faculty of Veterinary Medicine,
Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, Greece

Alexandros O. Konstantinidis DVM, MSc, PhD (Internal Medicine, Gastroenterology)
Faculty of Veterinary Medicine
Aristotle University of Thessaloniki,
Thessaloniki, Greece

Thaleia Rengina Stathopoulou, DVM, MVetMed, DipECVAA, MRCVS (Anaesthesia and Analgesia)
Royal Veterinary College, University of London,
United Kingdom

Serafeim Chaintoutis, DVM, MSc, PhD, DipECVM (Microbiology and Immunology)
Faculty of Veterinary Medicine
Aristotle University of Thessaloniki,
Thessaloniki, Greece

Maria I. Kouki DVM, MSc, PhD (Surgery and Dentistry)
Private practitioner
VetDent, Athens, Greece

Katerina K. Adamama-Moraitou, DVM, PhD (Internal Medicine, Respiratory Diseases, Urology and Nephrology)
Companion Animal Clinic,
Faculty of Veterinary Medicine
Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, Greece

Magda Gerou-Ferriani DVM, CertSAM, DipECVIM-Ca, MRCVS
EBVS  (Small Animal Medicine)
United Kingdom

Stamatina Giannikaki, DVM, MSc, DipECVO, MRCVS EBVS
(Ophthalmology)

Athens

Επικοινωνία

Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Πύργος Απόλλων
Λουΐζης Ριανκούρ 64
115 23 Αθήνα
Τηλ: 2107759727
Fax: 2107753460
iatrikizs@hcavs.gr

Χορηγός Επικοινωνίας

 
diagnovet